Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni.

Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy. Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Naše aktivity nabízejí podporu ve všech fázích výroby filmu - od vývoje, financování a výrobu, až po postprodukci, distribuci a propagaci. Během uplynulých čtrnácti let se z různých aktivit vyvinul komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Project Market, Doc Tank atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (networking, otevřené akce pro profesionály) i veřejnost (portál www.DOKweb.net).

V roce 2008 IDF dostal Cenu EDN za své aktivity při budování centrální organizace a profesní platformy, které slouží rozvoji a propagaci dokumentárního filmu ze střední a východní Evropy.

Za 14 let působení IDF se v rámci našich aktivit podařilo dokončit přes 180 dokumentárních filmů. Dalších téměř 1000 dokončených dokumentů se stalo součástí naší distribuční podpory. Filmy, které podporujeme, pravidelně získávají ocenění na předních filmových festivalech po celém světě.


Naše aktivity:

 • EX ORIENTE FILM

  Projekty ve vývoji
  Ex Oriente Film je mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování ve střední a východní Evropě. Během tří týdenních setkání účastníci ve spolupráci se zkušenými světovými režiséry, producenty, tutory, audiovizuálními odborníky a televizními producenty vyvíjejí své dokumentární projekty, hledají finanční podporu a zahraniční partnery a hledají nové cesty k realizaci svých filmů. Na workshop Ex Oriente Film navazuje Program návazné podpory, který projekty provází do jejich dokončení a vstupu na trh East Silver.

 • EAST EUROPEAN FORUM

  Projekty ve vývoji a výrobě
  East European Fora je největším setkáním středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými a severoamerickými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv či k dalším formám finanční podpory. Jeho založením vznikla v roce 2001 ve středoevropském regionu alternativa k dosavadní praxi financování dokumentů jen ze státních fondů a zdrojů lokálních televizí. Na East European Forum navazuje Program návazné podpory, který projekty provází do jejich dokončení a vstupu na trh East Silver.

 • EAST SILVER

  Nově dokončené filmy v distribuční fázi
  Dokumentární trh East Silver je první dokumentární trh, který je zaměřen výhradně na střední a východní Evropu. Hlavním cílem trhu je každoroční zmapování nové dokumentární tvorby, vytvoření přehledného katalogu a digitalizované videotéky, která je zpřístupněna nejširšímu okruhu filmových profesionálů - zástupcům televizních stanic, zásadním světovým filmovým festivalům nebo sales agentům v průběhu celého roku. Jeho součástí jsou Karavana East Silver, East Silver TV Focus, ceny Silver Eye a East Silver Online Streaming, které slouží k další podpoře distribuce.

 • PROJEKT ČESKÝ DOKUMENT

  Pro české dokumentární profesionály
  Projekt Český dokument organizuje škálu podpůrných akcí pro český dokumentární film. Přispívá tak nejen k vývoji samotných dokumentárních děl, ale také následně napomáhá k jejich zviditelnění a distribuci. Jeho součástí jsou pravidelné semináře na aktuální témata, spolu s Českým filmovým centrem IDF vydává katalog České dokumentární filmy, každoročně organizuje Prezentaci připravovaných dokumentů a spolu s trhem East Silver zasílá vybrané dokumenty na nejvýznamnější české i zahraniční filmové festivaly.

 • EAST DOC PLATFORM

  East Doc Platform je zastřešující akcí, která v Praze představuje tradiční aktivity IDF podporující východoevropský dokument ve všech fázích vývoje. Stěžejní části bohatého industry programu jsou East European Forum, laboratoř a prezentace Doc Tank, Project Market a East Silver videotéka, které systematicky vedou jednotlivé projekty od počátečního nápadu až po distribuci konečného filmu. Pro hosty East Doc Platform je navíc připraven otevřený program, který mimo jiné nabídne master classes významných světových režisérů, případové studie, semináře a přednášky. V celkovém součtu East Doc Platform zprostředkuje setkání více než 120 východoevropských režisérů a producentů, kteří hledají dramaturgickou, finanční a distribuční podporu s více než 70 klíčovými světovými festivalovými programátory, televizními producenty, nákupčími, distributory, zástupci sales, fondů i institucí, kteří naopak přijedou vybírat z těch nejslibnějších filmů a projektů ze střední a východní Evropy. Svým zázemím tak East Doc Platform pomáhá kvalitním autorským dokumentům v zaostření tématu a vizuálního stylu a v nalezení vhodných koprodukčích a distribučních partnerů.

 • www.DOKweb.net

  Pro návštěvníky webu
  www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.

 

 

Kontakt:
Institut dokumentárního filmu
Štěpánská 14, Praha 1, 110 00
www.dokweb.net, idf@dokweb.net, +420 224 214 858
IDF najdete i na Facebooku a Twitteru.