Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Creative Europe MEDIA

Creative Europe MEDIA

Dílčí program MEDIA je součástí programu Kreativní Evropa a navazuje na předchozí generaci programu MEDIA 2007. Vznikl v roce 1991 a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Od roku 1991 je program implementován v rámci 5 až 7letých období. Současný program Kreativní Evropa MEDIA byl zahájen 1. ledna 2014 a potrvá do konce roku 2020.
Program Media

Program Media

Od roku 1991 program MEDIA, program podpory EU pro evropský audiovizuální průmysl, finančně přispěl na vývoj a distribuci tisíců filmových děl i vzdělávacích aktivit, festivalů a propagačních projektů v celé Evropě. V letech 2001 - 2006 získalo podporu v celkové výši půl miliardy eur 8000 projektů z více než 30 zemí. Program MEDIA 2007 (2007 - 2013) je od roku 1991 již čtvrtý víceletý cyklus a disponuje rozpočtem 755 milionů eur. Přestože zahrnuje zjednodušení administrativní zátěže, jeho cíle zůstávají stejné: zasazovat se o posílení evropského audiovizuálního sektoru, odrážet a respektovat evropskou kulturní identitu a dědictví, zvýšit šíření evropských audiovizuálních děl v rámci Evropské unie a mimo EU, posilovat konkurenceschopnost evropského audiovizuálního průmyslu zajištěním snazší dostupnosti financování a propagací digitálních technologií.
Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Státní fond kinematografie zejména: vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi, vede evidenci v oblasti audiovize, poskytuje podporu kinematografie, vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu, vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu, přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci, poskytuje filmové pobídky, vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.
Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond

Vlády zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika), řídíce se ustanoveními Společného prohlášení visegrádské čtyřky (podepsaného 14. května 1999 v Bratislavě), se 9. června 2000 dohodly na zřízení Mezinárodního visegrádského fondu se sídlem v Bratislavě. Účelem Fondu je rozvoj užší spolupráce mezi zeměmi Visegrádské čtyřky prostřednictvím podpory společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce.
Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské kulturní fórum v Praze chce v rámci různorodých úkolů Velvyslanectví Republiky Rakousko v České republice přispívat ke zprostředkování komplexního a pravdivého obrazu Rakouska a jeho kulturního bohatství, jeho výsledků na poli kultury jako výtvarného umění, designu a architektury, hudby a literatury, činohry i hudebního divadla, filmu a nových médií atd.
Velvyslanectví USA v Praze

Velvyslanectví USA v Praze

Velvyslanectví Spojených států v Praze spolupracuje s Českou republikou na podpoře regionální stability, hospodářské prosperity a přechodu k demokracii v České republice i ve střední Evropě. Svou diplomatickou i veřejnou činností usiluje velvyslanectví Spojených států o zajištění regionální stability pomocí společné angažovanosti v bezpečnostních organizacích, jako je NATO a OBSE.

GENERÁLNÍ PARTNER

HBO

HBO

HBO Europe je prémiová placená televize působící v jedenácti zemích Evropy: Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Bosně a Herzegovině, Chorvatsku, Moldávii, Makedonii, Černé hoře, Srbsku a Nizozemí. Centrála společnosti se nachází v Budapešti v Maďarsku.

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Česká Televize

Česká Televize

Česká televize je garantem zachování původní domácí tvorby a její vysoké kvality. Je povinností televize veřejné služby zaznamenávat pro budoucí generace otisk dnešních časů, zachovávat a rozvíjet národní kulturní dědictví a přispívat ke kultivaci společnosti. Česká televize je vázána dědictvím tvůrců minulých generací, jejichž odkaz v podobě „zlatého televizního a filmového fondu“ je povinna nejen chránit, ale nadále obohacovat.

PARTNEŘI

Restart

Restart

Restart je společnost, která se věnuje produkci, distribuci, vydávatelské činnosti, propagaci a vzdělávání v oblasti dokumentárních a krátkých filmů. Společnost byla založena v roce 2007. Jejími zakladateli jsou mladí odborníci, kteří se věnují dokumentární tvorbě, experimentálním filmům a animaci. Dlouhodobé programy zahrnují: 1.) vzdělávání - škola dokumentárních filmů a videoaktivistických workshopů, 2.) profesionální filmová produkce, 3.) laboratoř Restart pro začínající autory, 4.) edice Restart - distribuce autorských dokumentů na územích bývalé Jugoslávie, 5.) Dokukino - platforma zaměřující se na autorské dokumenty.
Filmtopia

Filmtopia

Filmtopia je nová distribuční společnost. Jejím cílem je vytvářet prostor pro filmovou tvorbu, která je nejen kvalitní, ale zároveň posouvá hranice zkušenosti slovenského diváka s událostí filmu. Ke každému filmu přistupuje Filmtopia individuálně a funguje jako laboratoř, kde se zkoumá specifická cesta konkrétního filmového díla k jeho adresátovi. Jde tedy o distribuci na míru, která staví nejen na správné kombinaci základních distribučních cest, jako jsou tradiční kina, filmové kluby, multiplexy, internet, festivaly a televize, ale hledá také jedinečné možnosti (prezentace) pro konkrétní film (filmové školy, site-specific projekce, nefilmové akce, prostory).
Mozinet

Mozinet

Filmový portál Mozinet je pro veřejnost k disposici od prosince 2000, ale jeho předchůdce Mozivilág (Movieworld) byl založen již v roce 1997. Jejich cílem je prostředkovat co nejširší nabídku informací o filmu. Vedle zpráv o filmových premiérách v Maďarsku i v zahraničí zde najdou čtenáři komentáře k filmům na DVD, soundtrackům a mnoho dalších témat.
One World Romania

One World Romania

One World Romania je festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou, jediný svého druhu v Rumunsku. Prestižní filmová událost vznikla před sedmi lety z iniciativy Českého centra v Bukurešti jako odnož českého Jednoho světa. V průběhu let se však vyprofiloval samostatný festival s vlastní dramaturgií. Nejúspěšnější filmy z každého ročníku jsou prezentovány v řadě rumunských měst.
Krakow Film Foundation

Krakow Film Foundation

Krakovská filmová nadace je hlavním pořadatelem MFF Krakov, který existuje od roku 1961. Nadace byla založena v roce 2003 a jejím cílem je rozšiřovat možnosti aktivit v různých oblastech kinematografie. Mezi hlavní cíle organizace patří popularizace filmu a kultury, filmové vzdělávání a propagace kvalitních filmů v Polsku i zahraničí.
Polský institut Praha

Polský institut Praha

Polská historie, věda, film, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění - to jsou oblasti činnosti Polského institutu v Praze, který patří mezi nejstarší polské instituce svého druhu v Evropě. Polský institut v Praze je pokračovatelem kulturního oddělení Velvyslanectví Polské republiky z dvacátých let 20. století, po druhé světové válce působil jako Polské kulturní středisko a od roku 1994 jako Polský institut.
Croatian Audiovisual Centre

Croatian Audiovisual Centre

Croatian Audiovisual Centre (Hrvatski audiovizualni centar, HAVC) je státní agentura, která zodpovídá za rozvoj a propagaci audiovizuálního sektoru v zemi. Mezi hlavní úkoly HAVC patří zajišťování podpory pro výrobu, distribuci, uvádění, marketing a propagaci audiovizuálních děl, pořádání vzdělávacích programů či podpora národního filmového archivu prostřednictvím veřejných dotací.

SPOLUPRÁCE

Jeden Svět

Jeden Svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, konaný pod záštitou Václava Havla a pořádaný společností Člověk v tísni, je v současnosti největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě. Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků a divaček. Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních festivalů, která se letos rozrostla na třiatřicet českých a moravských měst.
Docs Barcelona

Docs Barcelona

17. ročník Mezinárodního dokumentárního festivalu DocsBarcelona proběhne od 27. května do 1. června 2014.
DOK Leipzig

DOK Leipzig

DOK Leipzig – Lipský mezinárodní festival dokumentárního a animovaného filmu je největší festival v Německu a patří k předním světovým festivalům se zaměřením na animovaný a dokumentární film. DOK Leipzig byl založen v roce 1955 a každý rok se zde představí mezinárodní soutěž dokumentárních a animovaných filmů, soutěž německých dokumentů a řada akcí pro profesionály, včetně trhu DOK Market.
Sheffield Doc/Fest

Sheffield Doc/Fest

Sheffield Doc/Fest je skvělou platformou pro každého, koho zajímá digitální a dokumentární obsah. Doc/Fest hrdě podporuje a vychovává nové talenty: kromě pěti festivalových dnů v červnu, Sheffield Doc/Fest pořádá po celý rok také workshopy, promítání, labs a vzdělávací programy a přednášky jak ve Velké Británii tak v zahraničí. Doc/Fest je filmovým festivalem, industry programem a marketem, nabízí příležitost k pitchingu, diskusní panely o kontroverzních tématech, masterclass a také širokou škálu inspirativních dokumentárních filmů z celého světa a od mezinárodně uznávaných autorů. Náš festival je unikátní, bezkonkurenční profesionalitě propůjčuje rebelantský šmrnc a věnuje se novým talentům.
IDFA

IDFA

Mezinárodní festival dokumentárního filmu Amsterdam - IDFA je jednou z nejdůležitějších světových událostí týkajících se dokumentární tvorby. Termín konání pro rok 2014: 19. - 30. listopadu
České fimové centrum

České fimové centrum

Kancelář Českého filmového centra (ČFC) byla založena roku 2002 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA) s cílem systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmysl především v zahraničí. Strukturálně je ČFC rozděleno na 2 oddělení: Film Promotion a Film Commission.
EAVE

EAVE

Eave je profesionální organizace poskytující intenzivní a inovativní profesionální tréninkové programy, které rozvíjí dovednosti již zavedených producentů a profesionálů v oblasti evropského filmu, televize a dokumentu. Cílem programu je obnova a zdokonalení metod produkce a koprodukce a povzbuzení ke spolupráci. Eave organizuje dlouhodobé i krátkodobé semináře - workshopy a fóra - stejně jako nepřetržité on-line služby evropským producentům a profesionálům.
EDN - European Documentary Network

EDN - European Documentary Network

European Documentary Network (EDN) je evropské členské sdružení pro profesionály z oblasti dokumentárního filmu a televize. Má v současné době přes 1000 členů z více než 60 zemí. Zajišťuje individuální poradenství k dokumentárním projektům, pořádá workshopy, semináře, konference a vydává dvě významné publikace, časopis DOX a EDN Financing Guide. Organizace přijímá začínající i renomované profesionály.
FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

FAMU je v ČR jedinou vysokou školou, jež poskytuje úplné vysokoškolské vzdělání celkem v devíti oborech (režie, dokumentární tvorba, kamera, scenáristika a dramaturgie, animace, střih, zvuk, produkce, fotografie). Studium probíhá na úrovni bakalářského, magisterského a postgraduálního programu.
FIPA

FIPA

Od roku 1987 je FIPA jediným festivalem, který hájí veškeré tvůrčí žánry: drama, série, dokument, reportáž, scénická umění a smart fip@. Šest dní setkávání profesionálů, režisérů, diváků a studentů a objevování nejlepších programů. Jako opravdový pozorovatel mezinárodní audiovizuální tvorby, si FIPA klade za cíl vyzdvihnout inovativní a originální programy, které jsou rozhodně netradiční.
Polský filmový institut

Polský filmový institut

Polský filmový institut (Polski Instytut Sztuki Filmowej) patří k nejmladším filmovým institucím v Evropě. Byl založen v roce 2005 na základě zákona o kinematografii. Hlavním úkolem institutu je zajistit polskému filmovému průmyslu moderní mechanismy podpory, od vývoje projektů a výrobu až po propagaci, distribuci a zajištění dostupnosti polských a evropských filmů.
Cross Video Days

Cross Video Days

WHERE CONTENT MEETS TECHNOLOGY První profesionální evropská událost, která sdružuje producenty, tvůrce, provozovatele vysílání, technologický a reklamní průmysl, a zaměřuje se na video přehrávané všemožnými přístroji.
NFA

NFA

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlý archiv českého filmu a filmovou knihovnu.
Academia Film Olomouc

Academia Film Olomouc

Academia Film Olomouc je nejstarším festivalem věnujícím se v České republice soustavnému mapování populárně-vědeckého a dokumentárního filmu. Propojuje akademické prostředí se světem dokumentárního filmu a prezentuje nejnovější poznatky z oblasti přírodních, humanitních i sociálně-vědních oborů prostřednictvím audiovizuální tvorby. Díky tomu, že tento festival pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, setkává se publikum vedle filmových profesionálů a vědeckých odborníků z celého světa s otevřeným a kreativním studentským prostředím. Festival byl založen v roce 1966 ze společné iniciativy Krátkého filmu Praha, Univerzity Palackého a Československé akademie věd, v současnosti je jeho hlavním pořadatelem Univerzita Palackého v Olomouci.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

MFDF Jihlava patří k největším festivalům autorských dokumentárních filmů ve střední a východní Evropě. Hlavní osou festivalového programu jsou čtyři soutěže: Opus bonum (světové dokumenty), Mezi moři (snímky ze střední a východní Evropy), Česká radost (domácí tvorba), Fascinace (okrajová až hybridní podoba dokument). Festival připravuje i další programové sekce a retrospektivy.
When East Meets West

When East Meets West

WHEN EAST MEETS WEST je koprodukční setkání pořádané audiovizuálním fondem FVG a filmovým festivalem Trieste Film Festival, ve spolupráci s EAVE, EURIMAGES a CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE. Cílem setkání je podpořit spolupráci mezi východoevropskými zeměmi a vybranými západoevropskými státy. V roce 2015 jsou těmito státy anglicky mluvíví země (Velká Británie, Irsko a státy severní Ameriky).
DOK.Incubator

DOK.Incubator

.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Doc Alliance Films

Doc Alliance Films

www.DAFilms.cz je platforma pro online distribuci dokumentárních a experimentálních filmů. Výběrový katalog, s důrazem na evropskou kinematografii, obsahuje přes 700 filmů, a je za malý poplatek dostupný ke zhlédnutí či stažení z celého světa. Každý měsíc se katalog rozšiřuje až o 20 titulů, které vybírá 7 členských festivalů Doc Alliance - CPH:DOX Copenhagen, Doclisboa, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Jihlava, Planete Doc Film Festival a Visions du réel Nyon. Filmy jsou zařazovány do katalogu na základě dramaturgických kritérií, s důrazem na sociální a estetickou hodnotu a autorský rukopis. Režiséři, producenti, distributoři i studenti jsou zváni, aby využili možnosti tohoto legálního distribučního kanálu a přihlásili sem své filmy.
Radio 1

Radio 1

Radio 1 vzniklo na jaře roku 1991, ale skutečný začátek vysílání přišel na podzim roku 1990 během výstavy Totalitní zóna v podzemí bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. Vysílání tehdy ještě pirátské rozhlasové stanice Stalin vzbudilo mimořádný ohlas, bylo ovšem po několika dnech úředně zastaveno. Petici za znovuobnovení vysílání a proti monopolu státního rozhlasu a televize podepsalo na 30 000 lidí. Na začátku roku 1991 bylo zařízení vráceno a Radio 1 se tak stalo první soukromou nezávislou rozhlasovou stanicí v této republice.
Film New Europe

Film New Europe

Portál Film New Europe (FNE) zahájil provoz v roce 2007, s finanční podporou Polského filmového institutu a Polské filmové asociace. Je iniciativou televizních a filmových profesionálů z dvanácti nových členských států EU a Turecka a nabízí aktuality a informace o dění ve filmovém a televizním sektoru v tomto regionu. Součástí iniciativy jsou tyto země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko.
25fps

25fps

25fps je internetový časopis o filmu a nových médiích, který vychází již od roku 2007. Vzešel z řad studentů olomoucké filmové vědy a postupně rozšiřoval pole své působnosti. Dnes svým čtenářům kromě hlavního tématu pravidelně přináší profily tvůrců, rozhovory, reportáže z festivalů, analýzy a recenze snímků jak českých, tak světových, přičemž usiluje zejména o reflexi přehlížených či zapomenutých filmů. 25fps je mediálním partnerem řady kulturních akcí a projektů i mezinárodního rozměru (např. Letní filmová škola Uherské Hradiště a další projekty AČFK, filmový distributor Artcam, internetový portál DAFilms.cz, Visegrad Film Forum, Noir Film Festival ad.).
Cineuropa

Cineuropa

Cineuropa je prvním evropským portálem věnující se kinu a audiovisuální kultuře ve 4 jazycích. Cineuropa se zaměřuje na propagaci evropského filmového průmyslu po celém světě. Vítejte na platformě, kde se mohou profesionálové setkávat a sdílet informace a své nápady.
Cinepur

Cinepur

Cinepur je filmový časopis, který pravidelně přináší filmové kritiky, eseje a glosy. Každé číslo obsahuje i samostatnou sekci pro specializované téma. Cinepur vydává Sdružení přátel Cinepuru, o.s. jako dvouměsíčník a vychází od roku 1991.

PARTNEŘI - DODAVATELÉ

Graffitti Networks

Graffitti Networks

Nekonformní reklamní agentura. Pole působnosti: nákup a prodej médií, PR aktivity a event management, brand identita, web design a programování systémů.
vivalogic

vivalogic

Společnost zajišťuje firemní IT služby, poradenství, personální zajištění a řešení na míru.
Appio

Appio

Institut Cervantes

Institut Cervantes

Institut Cervantes byl zřízen Španělským státem v roce 1991 s cílem šířit, vyučovat a propagovat španělskou a hispanoamerickou kulturu. Hlavní sídlo Institutu Cervantes se nachází v Madridu. Pražský Institut byl otevřen v září roku 2005. Mezi další činnosti této instituce patří: pořádání zkoušek DELE a vydávání diplomů a certifikátů pro své studenty; pořádání kurzů španělštiny; pořádání školení pro učitele španělštiny; podpora aktivit hispanistů; pořádání kulturních aktivit ve spolupráci s jiými organizacemi.
Divadlo Komedie

Divadlo Komedie

Divadlo Komedie provozuje od roku 2002 Pražské komorní divadlo (PKD). Tento subjekt vznikl roku 1998 a řadou svých inscenací v minulých letech prokázal vysokou uměleckou i profesionální úroveň. Z pražského Divadla Komedie se PKD podařilo vytvořit během prvních tří sezon jednou z nejprogresivnějších profesionálních scén České republiky. Soustředí se především na současnou českou, rakouskou a německou dramatiku, na předobrazy či východiska této tvorby – tedy především na meziválečnou modernu – a na práce překračující rámec klasického činoherního divadla.
La_Fabrika

La_Fabrika

.